مجله‌ی موفقیت تارنوشت
راه‌های رسیدن به موفقیت

موفقیت در زندگی در ۹ گام کاربردی

راه‌های زیادی برای موفقیت در زندگی وجود دارد؛ اما انتخاب بهترین و اثربخش‌ترین راه، بستگی به تعریف شما از موفقیت در زندگی دارد. بیش‌تر ما تصور می‌کنیم که موفقیت یعنی یک کار خوب و درآمد بالاتر، در صورتی…

مهم‌ترین خطاهای شناختی که روی تصمیمات شما تاثیر می‌گذارند

توهم خودبزرگ‌بینی مساله‌ی جدیدی نیست و از ابتدای خلقت همراه انسان بوده است! از قابیل تا به امروز و هر چه بیش‌تر به جلو می‌رویم و ابزارهای اطلاعاتی بیش‌تر می‌شوند، مساله‌ی روبه‌رو شدن با افراد…