مجله‌ی موفقیت تارنوشت
راه‌های رسیدن به موفقیت
مرور برچسب

تصمیم‌گیری

14 اصل رهبری جف بزوس در آمازون

«جف بزوس» در حال کناره‌گیری از هدایت و مدیریت آمازون است، اما او اصولی را در رهبری این شرکت پایه گذاشته است که حتا پس از او نیز باقی خواهد بود و به احتمال زیاد، «اندی جسی» فردی که به زودی سکان‌دار…

مهم‌ترین خطاهای شناختی که روی تصمیمات شما تاثیر می‌گذارند

سوگیری‌های شناختی، خطاهایی ذهنی هستند که به صورتی نظام‌مند به گرایش، نگرش، وهم یا باوری غلط منجر می‌شوند و در تصمیم‌گیری، استدلال، ارزیابی، یادآوری، ادراک و شناخت افراد تاثیر می‌گذارند. توهم…