مجله‌ی موفقیت تارنوشت
راه‌های رسیدن به موفقیت
مرور برچسب

آمازون

14 اصل رهبری جف بزوس در آمازون

«جف بزوس» در حال کناره‌گیری از هدایت و مدیریت آمازون است، اما او اصولی را در رهبری این شرکت پایه گذاشته است که حتا پس از او نیز باقی خواهد بود و به احتمال زیاد، «اندی جسی» فردی که به زودی سکان‌دار…